Chrám Páně Sv.Maří Magdaleny              X
   -  Fo-Fi-Fo a děti  -


57 let po svatbě Fo-Fi-Fa se jeho syn setkal s tehdy mladým ministrantem v kostele p. A.Duháčkem
který se zúčastnil svatby (na snímku) a z jeho vyprávění vybral:

" O ministraci na svatbě byl mezi námi mladými kluky veliký zájem a velká strkanice.
Administrant p. Syrový tehdy vybral kluky kteří byli z nemajetných vrstev protože vždy za ministraci 
byla nějaká odměna - ne od kostela - ale od svatebčanů. Na snímku jsou i bratři Borovanové kteří bydleli nad kostelem. Nestalo se že by farář pouštěl lidi do kůru, tehdy však musel udělat výjimku, kostel byl tak naplněn lidmi. Lidé stáli i na schodišti do kazatelny. Na varhany hrál tehdy koncertní virtuos Ota Čermák. Byl to pro nás kluky nezapomenutelný zážitek, vždyť tehdy si hráli karlovarské děti na vojáky ale také na "fofifa". Po obřadu se kostel vyprázdnil, všichni se shromáždili před kostelem a pak dole u vřídla kde stála socha Hygie u které se odehrával přípitek vřídelní vodou.
Potom celý průvod v kočárech odejel směrem k hotelu Pupp."
 

      

        

 
Administrátor svatby Ladislav Syrový 
/ Děkanem byl p. Becker, němec a kostelníkem p. Spimmer Wimmer /
dostal již po r.1945 na starost okolní fary které nebyly obsazené a ty objížděl ve starém "Adleru"
a bral mne někdy s sebou. Na církevní svátek Sv.Václava který byl i pro řád Křížovníků
významným svátkem - a je i státním svátkem - byl tehdy požádán státním úřadem který byl již pod "komunistickou vládou" aby karlovarský kostel vyzdobil i Rudým praporem.
Úředníkům kteří mu žádost oznamovali odvětil:
 
"Toto na kostel nepatří, výzdobu provedu podle církevních zvyklostí a přidám tedy státní prapor.
Rudý prapor však odmítám vyvěsit.
"
V roce 1949/50 byl potom zatčen St.Bezpečností.
Tehdy měl hlavní mši, to se ještě chodilo na kazatelnu když si pro něj StB přijela
a sebrali ho přímo z kazatelny. Byla to doba kdy začal pro církev "pogrom",
doba celostátních akcí proti církvi.
Jeho delší cca 5ti letý pobyt ve vězení se nedotkl
 jen jeho ale i celé církve. Není vyloučeno že žádost o vyvěšení praporu byla tehdy pouze
připravenou záminkou.

*        *        *


 


Před obchodem se to vždy dětmi jen hemžilo.
Na snímku vlevo je FoFiFo s Nejdeckými dětmi.

"Vzpomínám i na to,  jak si karlovarští kluci tehdy hrávali na vojáky ale i na "fofifa."
  


 

Snímky ze stránky  "Svatba jaká zde ještě nebyla".