Sochu vojáka Rudé armády vytvořil nár. umělec Alois SOPR.
Socha která se nachází dnes na Karlovarském hřbitově u pomníčku padlých vojáků
není originálem který byl odhalen v 50tých letech v parku před Lázněmi V,
krom toho je hlava této nové sochy přidělána dodatečně.
 
  

Originál z 50tých let...
> Voják si prohlíží květinu <

  ...a socha na hřbitově.
> Voják se dívá do dálky <


       
V parku před Lázněmi V vedle hlavní pošty byl počátkem padesátých let
instalován pomník Rudé armádě ale již s tendenčním nápisem na podstavci - Sovětské armádě.

        
         

Při studování prvního původního poválečného tisku jsem narazil na článek vyzývající tehdy ke sbírce na postavení pomníku
Ruským hrdinům. Místo pro umístění pomníku bylo vybráno v roce 1946 architektem Ladislavem Kozákem. Podle dostupných
informací se ale nakonec sbírka nekonala přestože v tehdejším tisku proběhla informace, že již v polovině srpna 1945 bylo
vybráno 100 tisíc korun. K realizaci pomníku však nakonec přesto došlo ale až v roce 1949
/1950 a to z prostředků Svazu boj.
za svobodu a jejich vlastní sbírky. V podstavci byla zabudována schránka s dokumenty a jmény dárců a později i uložena
prsť z Mamajevské mohyly u Volgogradu, z bojišť u Sokolova, Dukly a od památníku obránců Moskvy." V srpnu roku 1968
dva dny po intervenci armád Varšavské smlouvy do ČSSR a v době pobytu sovětské armády na Karlovarsku došlo k stržení
sochy rozvášněným davem. V této době bylo prostranství před Hlavní poštou tzv.centrem dění v K.Varech kde se scházelo
obyvatelstvo k diskuzím ale převážně k protestům proti okupaci Československa sovětskými vojsky.
Socha byla tehdy stržena tyčemi a lanem z podstavce a na zemi zničena.
 
   
                   

V době normalizace pak došlo k vytvoření repliky sochy tím samým Plzeňským sochařem, který vytvořil sochu původní.
Replika pak stála na původním podstavci, který zůstal nepoškozen. V pozdějších letech kdy dochází k tzv."perestrojce"
je socha přemístěna na Karlovarský hřbitov kde jsou umístěny i pomníčky padlým Ruským hrdinům. V letech po
tzv."Sametové revoluci" dochází k dalšímu incidentu na Karlovarském hřbitově kdy neznámý vandal poráží sochu
na zem a vyvrací desky pomníčků vojáků. Soše je vandalem uražena hlava která se pak musela opět nahradit novou.
Sochař Alois Sopr, který byl tehdy na léčení v K.Varech však nahrazenou hlavu opět odejmul, vyčistil a znovu osadil
ale již s jiným úhlem pohledu.

Vypráví Antonín Hora, pozdější významný funkcionář:
 "Když jsem přišel do K.Varů v roce 1947, byl na místě kde později postavili pomník Ruským hrdinům hromadný hrob
kde bylo pochováno 18 obětí z Pochodu smrti. Nevím kdo to tam umístil. Bylo to tehdy neustále ve vzduchu dost cítit.
Asi tak na přelomu srpna a září 47
celý prostor tedy ohradili a pozůstatky byly vyzdviženy >zajatými němci< k zpopelnění
nebo přemístění na hřbitov. Celou akci tehdy vedl p.Kocmich, který později dělal správce hřbitova. Vzpomínám na to, jak
>zajatí němci< při práci zvraceli, Kocmich zocelený koncentračním táborem tehdy skočil do vykopaného prostoru a sám
ostatky zlomenou lopatou ukládal do kýblů. Já se k této věci dostal díky tomu že jsem tehdy pracoval jako zahradník
v zahradnictví města, které tehdy sídlilo na Vyhlídce".