50tá léta                                                                                                                                                        Nečekané úmrtí
P
řed odchodem do Karlových Varů v roce 1945 pracoval jako obrázkový reportér
pro přední pražské obrázkové a denní listy Hvězda, Ahoj, Pražanka, Zpravodaj, Ozvěny atd..
Také se pohyboval v blízkosti uměleckých kruhů.
Pro známé herce vypracoval řadu fotografických seriálů pro kina a reklamu.

     
 

       
 

         
 

       
 

         
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Po vyhoštění z Karlových Varů se koncem 50tých let opět vrátil mezi pražské umělce.

 


Prvopočátky televizního vysílání.
 


Umělecká fotografie v časopisech
 


 

          
    V soutěžích získával přední umístění.            
Přítel z doby studií v Praze - Karel Vlach.

 
Praha 1968


   Speciál - stránka Pražského jara 1968  


                   
Návštěva  Karlových Varů v létě 1969 a poslední návštěva na podzim t.r. 1969

Pro Karla Gotta vytvořil první fotografie v jeho začátcích, s Waldemarem Matuškou se znal již z Karlových Varů
a spolupracoval s mnoha dalšími známými umělci - krom toho že musel v té době pracovat jako dělník v továrně.50tá léta   Pokračování "Nečekané úmrtí"Nečekané úmrtíVeškeré dobové fotografie © orig.Fo-Fi-Fo