Propagace nebo sensace ?
 
  V Karlových Varech se koncem měsíce června pořádalo cyklistické kriterium, kterého se kromě přihlášených závodníků zůčastnil i známý karlovarský >fofifo<. Tentokrát s aparátem u oka, nikoliv na vysokém kole našich dědů, jako kdysi, kdy zakládal svoji populární firmu kdy v rámci svých širokých obchodních schopností uspořádal ze své svatby prvotřídní taškaři-
ci na vysokých kolech na kterou obyvatelé Karlových Var jen tak nezapomenou.

  
  A vypočítal to tenkrát dobře. Jeho popularita je bezesporná a bezkon- kurenční. Výsledky svého snažení na cyklistickém závodě, zveřejnil ve výloze. Tři snímky jsou normální záběry, druhé tři jsou snímky pádů. Na prvním je uklouznutí, na druhém chumel kol, ležících a padajících závodníků. Na třetím dva příslušníci SNB vyprošťují a zdvihají  závodníka. Když si to prohlédneme souborně, tři jízdy a tři pády, vidíme, že nám to pan >fofifo< vyfotografoval tak, že cyklistické závo-dy se staly krvavou záležitostí, nervy trhající a údy lámající. Není to docela tak, jak to zde vidíme. Není běžným zjevem, že cyklistické závody končí na operačním stole.
Nemá pan >fofifo< pravdu, když tohle napovídá kolemjdoucím. Je to špatná práce fotografa a ne špatný sport.
  Tvůrce snímků zapomněl, že není v zemi kde se redakce rvou o >sensační trháky<, kde sport není masovou tělovýchovou ale obchodním artiklem, tím více plnící pokladny, čím méně se sportu podobá. Právě tak, jako do tisku nepatří pochybné sensace, nepatří do výlohy ani zmíněné snímky. Právě tak špatné a nepřípustné je vystoupení pana >fofifo<  na Zimním stadionu 29.června při utkání SKP Budějovice proti Sokol Osvobození, Karl. Vary v boxu. Není dostatečně jasné, jak mohli pořadatelé závodu připustit, aby pan >fofifo< promlouval o závodnících  do mikrofonu a tak si neomaleně dělal reklamu pro svoji soukromou firmu.

           Vlad.Radechovský  r.1952