Před tím a po tomSvatba Fo-Fi-Fo


50tá léta

Přestože "dělnická třída" převzala moc již v roce 1948,
>Fo-Fi-Fo< se jako soukromá firma držel až do roku 1954 kdy se nakonec podařilo
 tehdejšímu režimu s její soukromnickou činností skoncovat.
A jak ?

Zpráva z tisku: 
12.4.1954

" Konec karlovarského lovce senzací."
Nejvyšší soud vyhověl odvolání krajského prokurátora
v Karlových Varech a zvýšil trest J.Houfovi, známého pod jménem Fo-Fi-Fo, na čtyři a půl roku.
Kromě hlavního trestu vyslovil soud zákaz pobytu v Karlovarském kraji.

 

Vybráno z tisku  r. 1954:
....Před soudem  byl odhalen a usvědčen jako nepřítel našeho lidově demokratického zřízení,
 když již po únoru 1948 se svým bratrem udržovali styky s otevřenými nepřáteli republiky,
jako býv. majorem Nechanským (ods.k trestu smrti) a Vojtou Benešem..........
Houf záměrně fotografoval různé záporné zjevy, jako trosky domů, nedostatky v zemědělství
 a náhodné fronty před obchody, na nichž chtěl ukázat neudržitelnost našeho zřízení.

Corpus delicti:
Corpud delicti  Corpus delicti
"Náhodná" fronta v r. 53 "u Meinla" -  tehdy na Leninovo náměstí,
dnes roh nábř. Jana Palacha.


 

         

*     *     *
Taková zvláštnost ale ještě zpátky z roku 1950
kdy již vliv a moc soukromníků na dění nebyla téměř žádná a ani žádoucí,
přesto funkcionáři věděli na koho se obrátit aby se věc pohnula.

  
*     *     *
Orig. foto Fo-Fi-Fo
Vydané a rozšiřované snímky k výročí úmrtí Jana Masaryka
mu v tehdejším upevňovaném zřízení určitě nepomohly.
*     *     *

V roce 1978 vydala komise regionálních dějin a Okresní výbor KSČ "Sborník",
kde se ve vzpomínkách karlovarských komunistů "Na předúnorové a únorové události r.1948 v SNB" m.j. píše :

. . . . .Při pochodu nás fotografoval Fo-Fi-Fo. Fota byla zneužita pro zahraničí.
Jen dvě věty. Ale je vidět že se komunistům přesto nepodařilo "vymítit" vzpomínku na reportéra FO-FI-FO.
A to mne těší, přestože jsem raději když se o něm dočítám v Kronice města Karlových Varů.

*     *     *
 Osvědčení  MNO - "účastníka národního odboje za osvobození" - 1942 - 1945,
určitě nesvědčí, o nepřátelském vztahu k republice.


Pokračování "Před tím a po tom"

Svatba Fo-Fi-FoPřed tím a po tom


Návštěvní kniha
 

    Veškeré fotografie na stránkách © orig.Fo-Fi-Fo