Z 29. na 30. září 1938  byla v Mnichově podepsána dohoda v níž se usnesly
Německo, Spojené království, Francie a Itálie
na odstoupení části území Československé republiky osídlené převážně německým obyvatelstvem.


   

Karlovy Vary se stávají správním centrem celých západních Sudet - 18 okresů.
Po záboru Sudet v r.1938 zůstává v okrese Karlovy Vary 13.658 Čechů.
Podle odhadů opustilo na podzim roku 1938 celé české pohraničí 400.000 Čechů.
 

   1. Budova strany NSDAP                                       Zabraná území Sudet
        
Zahradní ul.27                            
 
 
                                                           
 2. Zvláštní jednotka SD
                                                                 
Svahová ul.
                                                        

   
     3. Budova policie                           
           
GeStaPo                  Na mapě je zvýrazněn  vládní okres Cheb  se sídlem v Karlových Varech.
 Dne 4. října 1938 v 9:00 přijíždí do Karlových Varů první kolona německých vojenských vozidel
 
 
vojsko obsazuje karlovarsko, blíží se vzácná návštěva.

Již po poledni ve 13:30 se objevuje v Karlových Varech sám vůdce s doprovodem
Podle pamětníků obědval cestou v restauraci Kaltenhof, dnes Jalový dvůr
 
Doprovod:
A.Hitler 
  H.Himmler    gen.von Keitel    K.Henlein    K.H.Frank

                                     

 
Před městským divadlem vítá Hitlera krojovaná družina z Chebu.
 


  .....projíždí okolo kostela.....

....vystupují u domu Bílá labuť....

.....řeční z balkonu divadla.


Z balkonu divadla řeční A.Hitler za přítomnosti: H.Himlera, Lammerse, gen.Keitela a Reichenaua,
M.Bormana, K.Henleina, K.H.Franka.
Ve 14:45 Hitler s doprovodem opouští město
/délka pobytu ve městě 75 min./.
Večer městem prochází oslavný průvod se zapálenými pochodněmi,
ve stráni nad hotelem Pupp hoří obrovský hákový kříž,
před hotelem Centrál /Loib/ končí den - 4.října 1938.

   

Německá armáda se usazuje ve městě kde dostala k dispozici hotely, lázeňské domy
a část se ubytovala u obyvatelstva.
Dosavadní starosta města Schreitter-Schwarzenfeld byl 10.října zbaven funkce
a nastoupil místo něj mladý a energický dr. Richard Russy.
 

 

 


 
   
   10.října 1938 je zvolen nový starosta a nové vedení města  
*     *     *
15. listopadu 1938 - Česká koruna přestává být v Sudetech zákonným platidlem.

*     *     *
  6 let oslav, parád a nástupů v Karlových Varech 
*     *     *
Přeskočme na konec roku 1942,
 tedy 2 a půl roku před koncem války.
Válka je daleko - nikdo se o ni nestará.
Po bitvě u Stalingradu a v době od listopadu 1942 do února 1943
se začaly Karlovy Vary přeměňovat na lazaretní město.
V září 1943 bylo do K.Varů přivezeno z Berlínských nemocnic 12.000 osob,
přičemž zde bylo k dispozici jen cca. 8 tisíc lůžek.
Těsně před koncem války bylo ve zdejších lazaretech 18 tisíc německých vojáků.
Teprve v polovině roku 1944 nad městem začínají přelétávat letecké svazy spojenců.
Na střechách Imperiálu a Vojens.lázeň.ústavu svítí červené kříže na bílém podkladě
dnešní karlovarská Obchodní akademie je přeplněna .
Uplynulo šest let od oslavy  příjezdu vůdce do Karlových Varů a kdy se nikdo nestaral o válečnou vřavu.
 
Nebýt bombardování americkými leteckými svazy v září 1944 a v dubnu 1945
byly by Karlovy Vary ušetřeny přímé účasti ve válce.


*     *     *
První bombardování:


B - 17 - 10 mužů osádky - 1760 km dolet - 13 kulometů - 5800 kg pum.

*     *     *
V polovině prosince 1944 byl Hitlerem jmenován K.H. Frank komisařem pro obranu Německé říše
v prostoru Čech a Moravy a současně byl přijat plán ARZL
*.
* ARLZ - zničení zařízení, demontáž, ochromení a nakonec zničení všeho důležitého
 z vyklízených území při ústupu nacistických vojsk.
Výjimku tvořil vládní obvod Cheb/Karlovy Vary. Zde nebyl plán ARZL uplatněn v plné míře, jako tomu bylo jinde.

*     *     *


B-24 Liberator - 10 mužů osádky - 3500 km dolet - 10 kulometů - 3629 kg pum.
*     *     *

      


 
 Generál Ferdinand Schörner s Hitlerem.   Armáda spolu s obyvatelstvem prchá před Rusy  
Schörner 8.5.1945 opustil armádu a odletěl do Alp. Do roku 1955 žil v sovětském voj. zajetí. Zamřel v Mnichově 

Soukolí GeStaPo a NSDAP stále "funguje" !
 
 

Do této tragédie posledních dnů dubna 1945 se v Karlových Varech začínají formovat 2 skupiny Čechů,
kteří se po příchodu St.Segmüllera z Prahy spojují v jednu.

Stanislav Segmüller byl¨vyslanec československé vlády a gen. Kutlvašra
k zabránění provedení plánu ARZL*.

Gen.Kutlvašr - velitel Pražských operací v květnu 1945


* Dvě skupiny Čechů v Karlových Varech *

  V Nové Roli u Karlových Varů byl koncentrační tábor ! 

  Kam zmizela z Karlovarska Německá armáda ?  

*       *       *
Podrobnější informace je možné čerpat z publikací :
Pokus o rekonstrukci konce 2 svět.války od M.Augustina
- Historický sborník Karlovarska I a Vlll -
Publikace žádejte v obch. Kniha u Tržnice,
nebo ve St.archivu K.Vary - Rybáře.


www.fofifo.com