"Největší /zapomenutý/ kriminální případ z Karlovarské historie."


 
V roce 1950 byl v Praze uzavřen případ který měl svůj začátek v Karlových Varech
roku 1946 - půl roku po skončení druhé světové války.
Po "únorovém převzetí moci" komunisty v roce 1948 zmizely podle zápisů StB stovky a více osob neznámo kam - panovaly domněnky že opustily republiku, byly převedeni za hranice v té době utvořenými a dobře organizovanými skupinami převaděčů. Stávalo se pak často že mnozí z nich byli nalezeni zavraždění aniž by překročili hranice, nalezené mrtvoly pak byly identifikovány avšak nikdy se nenašel pachatel. Na základě těchto událostí zvýšila policie svou činnost a StB rozprostřela mezi obyvateli sítě informátorů a konfidentů.

 
Skutečný případ z Karlových Varů který se odehrál v letech 1946 -1950
vypráví na stránkách www.fofifo.wz.cz pamětníci a přímí účastníci případu.

 


Karlovy Vary 1945
Použity výpisy z dobových novin, dokumentů StB, vzpomínky přímých účastníků a obyvatel.

Do Karlových Varů 11.5.1945 vstupuje Rudá armáda - po Karlových Varech rozprostírá komandatury, hotel IMPERIÁL byl zabrán jako válečná kořist a byl pak vždy plný našich osvoboditelů v prvních letech hlavně důstojníků. V roce 1946 se v Karlových Varech objevilo několik Rusů a někteří z nich se vydávali za Slováky. Ta doba byla tak hektická takže se nikdo moc nezajímal o to co jsou zač, zvlášť když se potom někteří prokazovali vyznamenáními nebo průkazy o své partyzánské činnosti. V té době také opustila Rudá armáda město, byl prováděn hromadný odsun německého obyvatelstva a tak se zde
v kraji nacházelo mnoho zemědělských a jiných usedlostí kam bylo třeba každé ruky která by tyto usedlosti zprovoznila. Jedním z těch kteří se tu objevili byl i Hrihorij Skomarovský jednoduše Jiří se svou ženou Marií. Oba se prokazovali partyzánskými legitimacemi jako členi partyzánské skupiny „Smrt fašizmu“ on jako velitel rozvědky a jeho žena jako vyšetřovatelka, uvedli také že manželka Marie byla v koncentračním táboře.
Po příchodu do K.Varů dostali do užívání opuštěný zemědělský statek v Sedleci a začali udržovat obchodní styky hlavně s hotelem Imperiál. Do hotelu, který byl v té době zabrán jako válečná kořist Rudou armádou, dodávali zemědělské produkty: brambory, drůbež, mléko a vše co bylo třeba. Hrihorij se tam vydával za kapitána RA, pak za majora a také spolupracovníka ruské NKVD. Oba manželé pak koncem roku 1946 obdrželi od Min.vnitra Čs.státní občanství a rok na to v roce 1947 pak od ONV K.Vary osvědčení o státním občanství.


   Podle interního sdělení Politického odd. z hotelu Imperiál - na dotaz od St.bezpečnosti K.Vary:
 .....Skomarovský tam byl jako osoba všemi respektován.