Karel Nejdl
30.11.1900 – 17.4.1990

Od roku 1945 se v Karlových Varech aktivně podílel na rozvoji kulturního a sportovního dění.
V listopadu 1997 udělilo zastupitelstvo města Karlu Nejdlovi čestné občanství „in memoriam“
jako výraz ocenění mimořádných zásluh o město a jako zvláštní projev úcty významnému představiteli evropské kultury,
který se zasloužil o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města.

Litinová kolonáda Sadového pramene podle architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera tu již dnes nemusela být.
V době kdy se rozhodlo o likvidaci celé stavby, původně restaurace a později "Výstaviště" se Karel Nejdl zasadil a nakonec dosáhl
zachování alespoň litinové kolonády Sadového pramene, kterou dodnes město používá při propagaci města a před níž se nejeden
návštěvník Karlových Varů fotograficky zvěčňuje na památku.
 
 

Litinová kolonáda je pouze fragmentem původní stavby. Od nárožního pavilonu při Sadové ulici se rozbíhala dvě křídla.
Západní bylo ukončeno rozsáhlou stavbou restaurační budovy a severní (dochované) křídlo ukončoval pavilon se sochařskou výzdobou.
Na prvním snímku je zachráněná litinová kolonáda a na dalším je pohled ze zachráněné kolonády na dnes již neexistující objekt restaurace.
 
Po studiích na obchodní škole v Klatovech, plzeňské obchodní akademii a Vysoké škole obchodní v Paříži pracoval po celý život
v bankovnictví. Jeho velkou láskou byla historie a vlastivěda Karlových Varů. Publikoval stovky článků, několik knih, uskutečnil
stovky přednášek a výstav na téma hudba, malířství a dějiny. Po celý život se zasazoval o záchranu památek nejen v Karlových Varech
ale i na celém Karlovarsku. Nestor karlovarské poválečné vlastivědy, zemřel tragicky při autonehodě v dubnu roku 1990.
30.listopadu 1990 se pak v 17 hodin v kinosále domu Paderewski sešli jeho příznivci na vzpomínkovém večeru a  tehdy se také
zrodil nápad, s kterým přišli Stanislav Burachovič a Vladislav Jáchymovský, pořádat každoročně v čas jeho narozenin na jeho počest
Historické semináře. V 19 hodin večer byla odhalena pamětní deska na domě v Sadové 34, kde Karel Nejdl žil a pracoval několik desetiletí
v pátém patře.  O rok později 30.11.1991 se pak konal první HSKN – Historický seminář Karla Nejdla.
Hrob Karla Nejdla se nachází v Karlových Varech na hřbitově v Drahovicích."Byl vlastně živou kronikou města," říká Karlovarský historik Stanislav Burachovič.