Vladislav Jáchymovský

31.12.1923 – 18.9.2007

Do Karlových Varů se přistěhoval krátce po skončení 2.svět.války - 1. prosince 1945.
Byl sem vyslán jako úřední osoba, řešící v té době aktuální problematiku defraudací státních majetků na Karlovarsku.
Karlovým Varům od té doby zůstal věrný i přes četné lákavé nabídky z Prahy. Stal se z něj pravověrný Karlovarák.
Od roku 1946 spolupracoval s dalšími odborníky ve Vlastivědné komisi při Městském muzeu. V letech 1957-1970
psal Kroniku Karlových Varů a v době normalizace mu kroniku z ideologických důvodů sebrali. Ale do roku 1990
se opět ke psaní kroniky vrátil. Kroniku města psal téměř 30 let a na konci kdy kroniku předával dalšímu kronikáři
měla kronika 31.259 stran, 6.575 fotografií a to vše ve 22 krabicích. Absolvoval 642 přednášek a jeho zásluhou byly
během uplynulých 50ti let detailně zdokumentovány a zčásti i zachráněny stovky regionálních památek.

"Karlovarský Kosmas"
Přes 60 let psal vlastivědné články pro regionální tisk, celostátní periodika a sborníky. Počet jeho přednášek se nedá ani spočítat,
vydaných článků a studií je do mnoha tisíců. Poslední knihou kterou napsal je monografie o obci Hory u Karlových Varů.
Za své dílo již během života obdržel sedm ocenění, několik Cen města Karlovy Vary. Stál u zrodu četných karlovarských hudebních tradic:
v roce 1959 Dvořákův karlovarský podzim, Pěvecká soutěž Antonína Dvořáka, Mozartovy a Beethovenovy dny.


 
V posledních letech ztrácel sluch což se mu stalo i osudným.
Večer při návratu z divadla, oblečen v černém obleku, si zkracoval cestu přes silnici a navíc mimo podchod na Růžovém vrchu.
Neslyšel houkačku blížícího se automobilu, přičemž řidič ho nejspíše ve tmě zahlédl až na poslední chvíli a již nešlo zabránit střetu.
Bylo 18.
září 2007 okolo 22:30 večer, kdy Vladislav Jáchymovský tragicky podlehl střetu s vozidlem.
Shodou náhod jsem se u nehody pohyboval několik málo minut po neštěstí a tehdy jsem ještě nevěděl o koho se jedná.

Dne 18. září 2008 byla Vladislavu Jáchymovskému zásluhou Rotary Clubu Karlovy Vary odhalena
na budově karlovarského muzea na Nové louce č.23 pamětní deska.


11. prosince 2013, šest let po smrti svého manžela, zemřela ve věku 90ti let jeho manželka p. Jáchymovská.