Cyril KAČENA
Člen Revolučního nár.výboru v K.Varech 1945.
V jeho domě se začínal odvíjet celý příběh karlovaráků, odvážných Čechů které Cyril Kačena řídil.
 U něj se ubytoval St.Segmüller, který pak přebíral Karlovy Vary spolu s dalšími Cyrilovými přáteli
od německých představitelů a zároveň jeho syn Alois jednal s Američany
o jejich vstupu do Karlových Varů, který se ale neuskutečnil.

  
   Na procházce s vnučkou.

 

                                                
V padesátých letech došlo k
vykonstruovanému soudnímu procesu aby bylo
možné zkonfiskovat jeho dům "Zlatý sloup".


Před jeho kožešnictvím v 30tých letech.
Později restaurace "Labužník".
Uprostřed p.Kačenová.


Dům "Zlatý sloup" kožešníka Kačeny
v Mariánské ulici - kde bydlel Segmüller.


                                               
 

Alois KAČENA
Zakládající člen Revolučního národního výboru v K.Varech,
později přejmenovaného na ČNV a jednatel s americkou armádou
v květnu 1945.

                              

                              

 V období po posledních náletech na K.Vary - 19.dubna 1945 ubytoval u Kačenů přítele Roberta Růžičku a Stanislava Segmüllera z Prahy. Na schůzce dvou skupin Čechů byl navržen jako tlumočník při jednáních s veliteli americké armády v Lokti a Chebu. Jednal přímo s velitelem 3 am.armády Colonelem Lancerem a mjr. Katkem, velitelem OSS.
11. května 1945 pak spolu s St.Segmüllerem vítali první ruské vojáky kteří brzy ráno dorazili do K.Varů. Poté se v 11 hodin sešli v jednatelství ČNV v Drážďanské bance na Tržišti s pozvanými veliteli Rudé armády.
V 50tých letech se mu pak tehdy nastolený Gottwaldovský režim odvděčil dva a půl lety vězením.


   
              Propustka Aloise Kačeny k překročení           
              demarkační linie, psána česky, rusky           
       a anglicky.     


      
    Dar americké armády městu K.Varům           
       / převedení 20ti vagonů s uhlím /            
      podepsaný
majorem Margolisem.           

           
      Alois Kačena vlevo, na snímku z r.1940.
     Shodou okolností v místech, kde pak v r.1945
    bylo v Drážďanské bance zřízeno jednatelství ČNV.
 

      
 Alois Kačena na snímku z r.1956.      
V Praze na Florenci po propuštění z vězení,      
kde strávil dva a půl roku odplaty za rok 1945.     
/
Pozor na muže v pozadí - StB /     

Děkuji paní Linertové, dceři Aloise Kačeny za pomoc při zmapování poválečných let.
 
                                               

Jaromír KYTÝŘ
Člen Revolučního nár.výboru v K.Varech 1945.
Měl na starosti hospodářské záležitosti, lístky na potraviny, zajišťoval tehdy ubytování pro význačné
hosty kteří navštívily K.Vary. Seznámil St.Segmüllera s důležitými karlovarskými činiteli a v další době
mu dělal překladatele při jednáních s vysoce postavenými německými představiteli města.
Zúčastnil se jednání s krajským ved. strany Paulem Tschörnerem v sídle NSDAP,
které střežila po zuby ozbrojená stráž SS .Maturoval v roce 1942 na Obchodní akademii v Praze.
Po atentátu na Ř.pr.R. Heydricha se následná vlna zatýkání a totálně nasazených dotkla i studenta
Kytýře, který právě odmaturoval. Všichni žáci školy (u které byla nalezena jízdní kola atentátníků),
byli totálně nasazeni na práci pro říši. Jaromír Kytýř byl nasazen do Karlových Varů.

            
Ilustrační snímek z místa atentátu na R.Heydricha.
Nedaleko od tohoto místa se nacházela Obchodní akademie.
 

 

V poválečné době vedl v Karlových Varech obchod s železářskými potřebami.

 

 


Na snímku v pozadí obchod J.Kytýře v r. 1945  -  / první dům pod bývalým Domem potravin /.     
 Ani jemu se v pozdějších letech nevyhnula odplata Gottwaldova režimu v podobě
několikaletého věznění.

Jaromír Kytýř zemřel po krátké nemoci
v Karlových Varech dne 2. března 2009


Děkuji p.Kytýřovi za informace a pomoc při zpracování stránek o dění v K.Varech okolo r.1945.
 

                                               

Robert RŮŽIČKA
Člen Revolučního nár.výboru v K.Varech 1945.
Přivedl z Prahy do Karlových Varů St.Segmüllera a ten pak jednal s velením Americké armády
která měla původně obsadit Karlovy Vary.
Otec bratrů Růžičků - karlovarák, vlastnil krejčovství vedle hotelu Pupp. Jeho syn Karel si po návratu z Francie,
kde se jako vyučený krejčí vypracoval na návrháře, otevřel v Praze módní salón. Robert pak s bratrem pracovali spolu. V Praze se seznámil se St.Segmüllerem, se kterým v polovině dubna 1945 na jízdních kolech přejeli bez povolení hranice Sudet do K.Varů. Zde jej seznámil s karlovarskými Čechy, se kterými pak Segmüller ustavil První revoluční výbor. Robert Růžička se na základě volání Pražského rozhlasu o pomoc vrátil do Prahy, kde v květnových bojích při Pražském povstání na barikádě padnul.

 
Robert Růžička (vlevo) s bratrem Karlem v přírodě.
Jediná dochovaná fotografie.

                                               

Další vážné ale i úsměvné historky z té doby si přečtete v publikacích :
Konec 2 svět.války V K.Varech -
Pokus o rekonstrukci - od M.Augustina -
- Historický sborník Karlovarska I a Vlll -
Publikaci možno zakoupit v obch. Kniha u Tržnice,
nebo ve St.archivu K.Vary - Rybáře.www.fofifo.wz.cz