Horní nádraží v Karlových Varech dostane v roce 2016 novou budovu.

Snímky z bourání starých budov a pokračování výstavby nové budovy.

 
15.7.2015                                                                                                                                                           5.10.2015
 
           Stará budova  - pohled z přechodu na Růžový vrch /21.9.2015/.                                                Vlevo Jindra Nový - karlovarský expert na historii železnice /26.9.2015/.
 
21.9.2015                                                                                                                                                       21.9.2015
 
24.9.2015                                                                                                                                                       26.9.2015
 
29.9.2015                                                                                                                                                          21.9.2015
 
                                                                        27.9.2015                                                                              Zajímavostí na této budově byl její železo-betonový strop posledního patra /3.10.2015/.

  
10.10.2015                                                                                                                                                       20.10.2015
  
22.10.2015                                                                                                                                                     26.10.2015
  
 23.11.2015                                                                                                                                                      10.12.2015
  
 29.1.2016                                                                                                                                                      29.1.2016
  
 15.2.2016                                                                                                                                                      18.2.2016
  
 28.2.2016                                                                                                                                                      7.3.2016
  
 22.4.2016                                                                                                                                                     22.4.2016
  
                                    24.4.2016                                                                                                                            
25.7.2016 - Začíná se s montáží skeletu
 
11.8.2016  - Pohled na stranu východu z nádražní haly                                                                                                              13.8.2016                                         
 
20.9.2016                                                                                                                                                         29.9.2016
 
6.10.2016                                                                                                                                                         6.12.2016
 
14.12.2016                                                                                                                                                     15.12.2016
 
20.12.2016                                                                                                                                                     20.12.2016
 
21.1.2017                                                                                                                                                       5.2.2017
 
26.2.2017                                                                                                                                                     26.2.2017
 
                                  5.3.2017                                                                                                                       Třeba ještě vedle přibude cedule Horní nádraží

Karlovarský deník 14. ledna 2017                      
Nádraží vlastní Správa železniční dopravní cesty, která jej opravuje za zhruba 75 milionů korun. Rekonstrukce začala loni na jaře,
ale v průběhu roku nabrala zpoždění. A ani dnes není jisté, zda avizovaný termín dokončení prací, letošní březen, bude dodržen.
Což komplikuje situaci karlovarskému magistrátu, protože v jeho gesci je zase oprava lávky a přednádražních prostor. A všechny
tyto projekty na sebe musejí časově navazovat. „Odhadované náklady na projekt revitalizace přednádražního prostoru u Horního nádraží včetně výsadby zeleně a instalace mobiliáře činí přibližně 20 milionů korun. Vybudujeme i nový odbavovací přístřešek, protože ten
původní litinový je podle Správy železniční dopravní cesty zařazen mezi památky, nový bude i kamerový systém, dobíjecí místnost pro elektromobily, přípojky a upraveno bude i parkoviště s místy pro autobusy v případě železniční výluky,"
vysvětlil náměstek Čestmír Bruštík (nez.).
Ten je stále přesvědčen, že rekonstrukce nádraží bude dokončena do 31. března 2017 a město tak bude moci na jaře s pracemi začít.
Město totiž čeká i oprava lávky. Staveniště už je předané a nyní se podle náměstka Bruštíka zpracovává harmonogram prací.
Náklady na výstavbu lávky přes Horní nádraží činí na základě výsledku výběrového řízení 24.880.088,- Kč bez DPH, zatímco předpokládané náklady činily 29,7 mil Kč bez DPH. Zhotovitelem je Sdružení Bögl a Krýsl a Bau-Stav Karlovy Vary.
Nová prosklená výpravní budova vychází z projektu architekta Petra Franty z roku 2010 a bude překonávat svažitý terén.
Centrálním prvkem je hala s prosklenou střechou, která přechází přes obě střechy a symetricky budovu rozděluje

Nová nádražní budova otevřena 9.května 2017

 
Dnes je 9. května 2017
Bourat starou budovu se začalo 5.10.2015
Ještě začátkem roku 2016 se psalo: Dostavba nádraží  /asi jen nádražní budovy/ se posouvá o půl roku - na podzim 2016.
 
  
 Navštivte stránky o Karlových Varech 1945
www.fofifo.com