Další tisk z roku 1945

Rozkrádání, šmelina - až do znárodnění

Novinář Houkal