Rychard Russy se narodil v Karlových Varech 9.9.1897. Před ustavením do funkce je majitelem obchodu s orthopedickým zbožím na Staré Louce.
 


3.8.1938 - Richard Russy /svět.oblek/, Wilh.Sebekovsky, Rudolf Sandner
  aktivní straníci NSDAP na jedné z mnoha oslav ve městě.

   
Richard Russy /první v tmavém kabátě/ při svěcení pramenů.

  
Slavnostní sál hotelu Pupp, tak jak ho známe i dnes, byl slavnostně vyzdoben a uvítací projev pronesl Wilhelm Sebekovsky - vládní president K.Varů.
  
Dne 30.10.1938 je starostou města ustanoven Richard Russy /41 let/ a jeho zástupce.
Dokumenty předává Wilhelm Sebekovsky - vládní president K.Varů - snímek vpravo.

  
30.10.1938 skládá R. Russy přísahu: „Před Bohem skládám posvátnou přísahu, že zachovám bezpodmínečnou poslušnost......".

Konrad Henlein
Ervin Guido Kolbenheyer gratuluje novému starostovi města.
E.G.Kolbenheyer - rakouský básník, prozaik, dramatik a myslitel.
V letech 1933 až 1944 podporoval v mnoha projevech a spisech nacisty.
V roce 1940 vstoupil do NSDAP a v roce 1944 ho A.Hitler dal na zvláštní seznam
šesti nejvýznamnějších spisovatelů díky čemuž získal privilegia,
např. osvobození od vojenské služby a to i na domácí frontě.
 
Wilhelm Sebekovsky - vlevo - spoluzaložil roku 1924 tzv. Kameradschaftsbund, který se později stal důležitou součástí Sudetoněmecké vlastenecké fronty a Sudetoněmecké strany v nichž patřil k vedoucím činitelům.
Rudolf Sander - vpravo -  byl československý politik a poslanec Národního shromáždění za Sudetoněmeckou stranu. K roku 1936 je zmiňován jako člen užšího
vedení Sudetoněmecké strany. /K snímku nahoře s R.Russym na mostě/

 R. Russy
děkuje dělníkům při dokončení stavby nové policejní budovy
a zároveň otevření nové ulice okolo policejní budovy  /Hermann von Wiffmannstrasse/.

Ze snímků je patrné že nový starosta města Richard Russy byl členem SS.
 

Uniforma SS - Schutzstaffel
(zkratka SS nebo označení runami ).

Úmrlčí lebku používaly německé armádní elitní jednotky již v I.sv.válce.
Zbylé pruské odznaky z I. světové války pak používaly SS do roku 1934

a poté byla vydána novější varianta se spodní čelistí, aby bylo možné odlišení od armádních vzorů.

Waffen SS - Allgemeine SS - Totenkopfverbände SS
Odznak lebky znamenal že příslušnící jsou odhodlání bojovat až do smrti.
Snímky jsou použity se svolením Okresního archivu v Karlových Varech
www.fofifo.wz.cz