Slavnosti a parády, návštěvy a oslavy.
 
    
Jedno z míst častých setkání a oslav - dnes náměstí Dr.J.Horákové před karlovarským OÚNZ.

    
A.Hitler Platz - dnes  Divadelní náměstí.                                       V místech vedle dnešní Tržnice.       

    
Na dnešním kruhovém objezdu "Čerťák".                          Pochod dívek do parku u hlavní pošty.   

    
K.H.Frank před - dnes Thermálem.   
                                    Pochod přes kolonádu.       

          
                 Na kolonádě vítají Italského soukmenovce.             Pracujeme - děkujeme našemu vůdci.

    
       K.Henlein zdraví své SA manny.                                   Generál-polní maršál von Brauchitich.   
Albert Speer a Herman Göring v Karlových Varech.                           Karlovarská policie vedle divadla.           
  sedící vpředu     -   stojící vpředu                                                                                                                                       


K.Henlein, uprostřed Rudolf Hess a K.H.Frank.
 

Jste na stránkách www.fofifo.wz.cz