Georg Wollner      Wilhelm Sebekovsky      Paul Tschörner     Richard RussyKonrad Henlein
župní vedoucí NSDAP a poslanec říšského sněmu,
českoněmecký nacionalistický a poté nacistický politik
* 6. 5. 1898 Vratislavice nad Nisou,
+ 10. 5. 1945 Plzeň


Karlovy Vary 1938 - 1945 - www.fofifo.wz.cz