Mnoho nechybělo a Karlovy Vary se mohly zapsat do seznamu míst
kde se měla uskutečnit jedna z akcí skupiny bratří Mašínových.
 


Synové válečného hrdiny brigádního generála Josefa Mašína, který byl v roce 1942 popraven nacisty,
se po komunistickém převratu v únoru 1948 odmítali smířit s novou diktaturou. Spolu s Milanem Paumerem
a dalšími členy skupiny prováděli různé sabotáže, až se nakonec probili do americké zóny v západním Berlíně.
Dva členové byli během útěku kvůli těžkým zraněním dopadeni a následně v Československu popraveni.
 

 


Alexej Čepička armádní generál a ministr národní obrany /1950-56/.
S nástupem do funkce zavedl do armády řadu kultů obvyklých u sovětských maršálů.
Prostředky vydávané na armádu a zbrojení plně odpovídaly přípravám na 3. světovou válku.

1.
2.


 
3.
4.
Při jejich sabotážních akcích zemřelo šest lidí. Mezi historiky ale není na odboj bratří Mašínových a jejich skupiny
shodný názor. Veřejnost nejvíce kritizuje, že Mašínova skupina zabila při přepadu policejní stanice dva bezvýznamné
policisty a také pokladníka, vezoucího výplaty zaměstnancům. Paumer ale tvrdí, že neměli jinou možnost. Pokladníka
prý přepadli neozbrojení a naopak on na ně vytáhl pistoli, kterou ho pak usmrtili. Ctibor Novák však v nalezeném
výslechu z té doby uvádí, že Mašíni při přepadení zbraně měli, pokladník se prý bránil a tak ho Josef Mašín zastřelil.
Jeden z účastníků mu to prý řekl po uskutečněné akci.
 


 


 

  


 

 


 


 

 

Mašíni & spol.

Zpracované od Ing. Oldřicha Tihelky

Mnoho informací ale na druhou stranu znevažuje skutečnost, že pocházejí z výpovědi na StB která byla
v 50tých letech proslulá svou krutostí, kdy násilím donutila řadu lidí aby vypovídali o trestných činech
které nikdy ani nespáchali. Zatčení se museli mnohdy nazpaměť učit výpovědi, ve kterých se přiznávali
k různým spiknutím proti KSČ. Po vykonstruovaných procesech pak byli odsouzeni k vysokým trestům.

 

Odbojová skupina bratří Mašínů - Ústav pro studium totalitních režimů