17. května 1946
navštívil Karlovy Vary maršál S.I.Koněv.

U Andělské hory na silnici z Prahy - očekávají političtí představitelé příjezd maršála Koněva .

             
Předseda MNV Rudolf Kerez se zdraví s marš.Koněvem
 
           
             Stavba slavobrány.
              
Regulovčíci.           

 
 Kolona projíždí od Nemocnice okolo Obch.akademie                           V pozadí Lázně III.                             
   
   
                   

              
Vozidlo s maršálem Koněvem.

         
         Uvítání na /
dnešním/ Divadelním nám.
   

            
S.I.Koněva vítá krojované děvče.           
V pozadí: Fr.Otáhal, gen.Hobza.          

                    
Maršál si i pochoval děcko.        
Zajímavost: Krojovaná dívka která vítala maršála           
byla dcerou jistého Karlovarského politika        
a byla postižena zdrav. vadou.         
Obrázek vlevo.        


 
>> Historka z pobytu maršála Koněva v Karlových Varech <<


 
www.fofifo.wz.cz