M L A D Á   F R O N T A  DNES  PONDĚLÍ  2. května 2005
- Fórum čtenářů -
  

 Pomník není soukromá akce
 

Počátkem roku 1990 přišlo okresním úřadům z Prahy nařízení, aby byly obnoveny pomníky, pamětní desky apod. všude tam, kde byly dříve odstraněny z důvodu zkreslení dějin osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. I Karlovy Vary měly takovou pamětní desku - na hlavní poště. Deska však zmizela a nikdo neví, kde skončila. Text na pomníku zpracoval pan Martínek z Karlovarského muzea na základě dobové dokumentace. S ing. Tišlerem jsme se pak dostavili na velvyslanectví USA v Praze, kde se projednávalo obnovení pomníčku včetně jeho textu. Pracovníci velvyslanectví ve svých vojenských archivech vyhledali údaje o americké armádě ve Varecha souhlasili jak se znovu vybudováním piety ve formě pomníčku, tak s textem.
 
  Odhalení se zúčastnila i tehdejší velvyslankyně Shirley Templ-Blacková. Vzniku pomníku předcházely všechny potřebné úřední formality. U pomníku se každým rokem nescházíme proto, abychom rozebírali, která vojska tu byla první, chceme uctít všechny, kdo se podíleli na ukončení války a osvobození naší země bez ohledu na to, zda přišli od východu nebo od západu. Vzdáváme čest všem bez rozdílu a jsme rádi, že žijeme v demokracii, kde se zcela svobodně mohou vedle sebe postavit veteráni východní i západní fronty.

                      Zdeněk Hybeš, Karlovy Vary
 
                         

*       *       *       *

Kniha měla napravit lži


Knížku o konci 2. světové války v Karlových Varech jsem napsal z více důvodů, především však proto, abych se pokusil napravit dlouholetá lživá tvrzení o osvobození našeho města sovětskou armádou. Připojil jsem rovněž kapitolu, kde na základě historických pramenů zpochybňuji text pomníku u Thermalu. Udělal jsem to z obavy, aby verze o ruském osvobození města nabyla jednoduše nahrazena verzí o osvobození
 
americkém. Svá tvrzení jsem postavil jak na výpovědích pamětníků, tak na historických pramenech americké strany. Zasadil se o stavbu pomníku z ryzího přesvědčení, aby napravil pokřivený obraz oné těžké doby. Přál bych si, aby pomník u Thermalu zůstal, a to nejen k poctě padlých, ale i k poctě samotnému Zdeńku Hybešovi.

                     Milan Augustin, Karlovy Vary