1. října 1945 vzniklo v Karlových Varech
Velitelství divize s charakterem vyššího velitelství s úplnou velitelskou působností.
Velitelem a brigádním generálem byl jmenován plukovník jezdectva
Vladimír Hobza
-  velitel 16. divize VÚ 2106  -

Jmenování velitelem divize v říjnu 1945.

         
         
V říjnu 1946 pak předal velení divize plukovníku generálního štábu Josefu Vrzáčkovi.
 
Generál Hobza předává velení divize J. Vrzáčkovi

Projev generála Hobzy na rozloučenou.

Velitelství divise bylo pak 1. října 1947 na základě výnosu Ministerstva nár. obrany přejmenováno
na velitelství 13. brigády [1947-1949].

Z rodinného archivu:
 

Vladimír Hobza:
8. října 1920 vznikl Prvorepublikový Dragounský pluk 8.
V říjnu 1935 se velitelem pluku stal plk. jezd. Vladimír Hobza (leden 1936 - září 1937).
Koně Dragounského pluku v té době sloužily již jen jako dopravní prostředek, změnila taktika boje
a vojáci při styku s nepřítelem sesedali z koní a bojovali jako pěší jednotka.
(červen 1945 – říjen 1946: velitel 16. divise VÚ 2106 v Karlových Varech)

Fotografie poskytnul vnuk gen.V.Hobzy p.Pavel Šlechta

Foto:
Fotografie